ANNA KRZYMIŃSKA - psycholog

Jestem psychologiem klinicznym z wieloletnim doświadczeniem.
Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim.
Ukończyłam dwuletnie szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces.
Ukończyłam szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania.

Ukończyłam szkolenie : ZORIENTOWANA NA TRAUMĘ TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (TF-CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)
Szkolenie w terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji (Prolonged Exposure Therapy) w  Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyłam kurs: metody KSR i Szkoła Hipnozy w samopoznaniu terapii i komunikacji. Brałam udział w szkoleniach z zakresu: asertywności, relaksacji, komunikacji, terapii uzależnień, radzenia sobie z agresją.
Przez kilka lat pracowałam jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
Kilkanaście lat pracowałam w szpitalu więziennym gdzie. m.in. zajmowałam się osobami uzależnionymi, osobami z głęboką patologią osobowości oraz diagnozowaniem i projektowaniem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Ponad 15 lat pracowałam w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.


Telefon: 505 793 986