Doświadczenie szkoleniowe

1.Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „KORE” posiada rekomendację Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Siemianowicach Śląskich.

2. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej od 70 lat krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. Wprowadziło pojęcie interdyscyplinarności i wielopoziomowości rozwoju w oparciu o teorię dezintegracji pozytywnej profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

3. W latach 2006-2009 działaliśmy pod nazwą Centrum Nauki Języków i Ośrodek Szkoleniowy „CNJ” a od października 2009 roku działalność firmy została poszerzona o usługi pomocy psychologicznej i psychoterapii; od tego momentu działamy jako Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „KORE”. Od 2015 jesteśmy oddziałem fundacji VIRTUS.

4. W roku szkolnym 2006/2007 prowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci pod patronatem Akademii Nauki.

5. Od 2006-2009 na terenie Polski południowej prowadziliśmy  projekt „Gmina bliżej Europy”, którego celem było umożliwienie mieszkańcom z terenu Polski południowej wzięcia udziału w dofinansowanych kursach językowych prowadzonych metodą SITA. W projekcie  przeszkoliliśmy ponad 3 000 osób.

6. W ramach projektu współpracowaliśmy z:

Starostwem Powiatowym   w Cieszynie, Urzędem Miasta w Tychach, Urzędem Gminy w Bukownie, Urzędem Miasta  w Rydułtowach, Urzędem Gminy w Lyskach, Urzędem Miasta w Brzeszczach, Urzędem Gminy w Istebnej, Urzędem Miasta  w Żorach, Urzędem Miasta w Częstochowie, Urzędem Miasta  w Mysłowicach, Urzędem Miasta w Gliwicach, Urzędem Miasta w Bieruniu, Urzędem Miasta w Jaworznie, Urzędem Miasta w Świętochłowicach, Firmą „Arexpol” w Chorzowie, Alpha Development w Krakowie.

7. W ostatnim okresie przeprowadziliśmy m.in. cykl szkoleń dla:

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego w Mysłowicach,Agencji Rozwoju Lokalnego w Jaworznie, Fundacji Integracji Społecznej „Abramis”, Firmy „LEAR”, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Zakładu Aktywności Zawodowej w Mysłowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Ślaskich, Siemianowickiego Stowarzyszenia Amazonek „Razem”, Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Sądu Okręgowego w Gliwicach, Fundacji Integracji Społecznej "PROBUS", Urzędu Miasta Zgorzelec, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

 

Współpracujemy także z innymi firmami szkoleniowymi, z którymi wspólnie realizujemy projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze.