RENATA PAJDA - psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. 

Pracuję także jako trener i doradca zawodowy.

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Instytutu Psychologii WSH.
Jestem także absolwentką Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Śląskim.

W czerwcu 2013r. ukończyłam czeroletni proces kształcenia w Śląskiej Szkołe Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; prowadzonej przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Polski Instytut Psychodramy.

  • w lutym  2013r. otrzymałam tytuł Asystenta Psychodramy  Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie;
  • w kwietniu 2013r. ukończyłam szkolenie w Polskim Instytucie Simontonowskim - tygodniowa sesja terapeutyczno-szkoleniowa terapią Simontonowską;

Od 2011 roku posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji. Ukończyłam szkolenie: ZORIENTOWANA NA TRAUMĘ TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (TF-CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w  Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2007-2010, ukończyłam:

  • roczny kurs psychoterapii w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej (107h);
  • szkolenie trenera warsztatów kreatywności Odyssey of the Mind (20h);
  • Śląską Szkołę Trenerów "Meritum" w Katowicach  - 5 stopień EQF (280h);
  • szkolenie z terapii przez sztukę organizowane przez Fundację im. T.Deca przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie (50h).

We wrześniu 2015r. ukończyłam kurs doradztwa zawodowego.

W listopadzie 2017r. ukończyłam szkolenie CERTYFIKOWANY PARTNER CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (20h).

Staż, wolontariat, zatrudnienie w obszarze zdrowia psychicznego:

2008:Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich - 3 miesiące

2012: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego Siemianowice Śląskie - 3 miesiące

2012 - 2017 Centrum Psyche&Soma przy PTHP Siemianowice Śląskie - 5 lat

2009-2015: Praca na stanowisku terapeuty w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich - 6 lat

2015 - 2017: Praca na stanowisku psychoterapeuty w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - 2 lata i 3 miesiące

 

W pracy z Klientem integruję podejście psychodynamiczne, psychodramę oraz korzystam z technik poznawczo-behawioralnych.

Pracuję pod superwizją.*Jestem w procesie certyfikacji.

 

Telefon do mnie:  798 754 896

 

Superwizja (ang. clinical supervision) - metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak ipacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.