RENATA PAJDA - psychoterapeuta, psycholog

Jestem psychologiem, psychoterapeutą.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim; drugie studia magisterskie ukończyłam w WSH w Sosnowcu.
Jestem także absolwentką Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Śląskim.

W czerwcu 2013r. ukończyłam czeroletni proces kształcenia w Śląskiej Szkołe Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; prowadzonej przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Polski Instytut Psychodramy.

  •  w lutym  2013r. otrzymałam tytuł Asystenta Psychodramy  Polskiego Instytutu Psychodramy w Krakowie;
  •  w kwietniu 2013r. ukończyłam szkolenie w Polskim Instytucie Simontonowskim - tygodniowa sesja terapeutyczno-szkoleniowa terapią Simontonowską;

Od 2011 roku posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji. Ukończyłam szkolenie: ZORIENTOWANA NA TRAUMĘ TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (TF-CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w  Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2007-2010, ukończyłam:

  • kurs psychoterapii w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej;
  • szkolenie trenera warsztatów kreatywności Odyssey of the Mind;
  • Śląską Szkołę Trenerów "Meritum" w Katowicach  - 5 stopień EQF;
  • szkolenie z terapii przez sztukę organizowane przez Fundację im. T.Deca przy Szpitalu Babińskiego w Krakowie.

We wrześniu 2015r. ukończyłam kurs doradztwa zawodowego.

Staż, wolontariat, zatrudnienie:

2008:Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich - 3 miesiące

2012: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego Siemianowice Śląskie - 3 miesiące

2009-2015: Praca na stanowisku terapeuty w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

2015 - nadal: Praca na stanowisku psychoterapeuty w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

W pracy z Klientem integruję podejście psychodynamiczne, psychodramę oraz korzystam z technik poznawczo-behawioralnych.

Pracuję pod superwizją.*Jestem w procesie certyfikacji.

 

Tel.:  798 754 896

 

Superwizja (ang. clinical supervision) - metoda używana w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji.

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak ipacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.