Szkolenia

Nasze propozycje szkoleniowe mają na celu podniesienie efektywności działań, rozwój organizacji i zapewnienie satysfakcji Państwu, Waszym klientom i pracownikom.

 

Problematyka poruszana w szkoleniach wzbogacana jest o bloki treningowe w zależności od Państwa potrzeb.

 

Stosowane przez nas metody to: analiza przypadków, burze mózgów, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje kierowane, inscenizacje, trening umiejętności praktycznych, wykłady, wymiana doświadczeń.

Nasze szkolenia wyzwalają aktywne uczestnictwo i przeżywanie w warunkach warsztatu rzeczywistych sytuacji występujących w pracy i poza nią.

 

Współpracę z klientem rozpoczynamy od dokładnego badania potrzeb szkoleniowych, co pozwala nam wybrać najlepsze metody osiągania celów i zharmonizować naszą ofertę  z oczekiwaniami odbiorcy. 

 

Organizujemy konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia zamknięte, otwarte i outdoor’owe.

Współpracujemy z wykładowcami i trenerami, którzy mają wieloletnie doświadczenie naukowe, praktyczne i dydaktyczne.